Vacature Advocaten

Advocaten in Middelburg

Onder welke voorwaarden vindt voorwaardelijke invrijheidstelling plaats?

De kerngedachte van de voorwaardelijke invrijheidsstelling is dat de invrijheidsstelling onder voorwaarden gebeurd. Een voorwaardelijk invrijheidgestelde staat onder toezicht van Justitie.

 • Tijdens de VI mag de veroordeelde zich niet schuldig maken aan een strafbaar feit;
 • Tijdens de VI moet de veroordeelde meewerken aan reclasseringstoezicht

Daarnaast kan het openbaar ministerie besluiten om één of meerdere bijzondere voorwaarden op te leggen:

 • Een contactverbod;
 • Een locatieverbod;
 • Een aanwezigheids- c.q. meldplicht;
 • Een verbod op het gebruik van verdovende middelen/alcohol en een verplichting om mee te werken aan bloed- en/of urineonderzoek;
 • Opneming van de veroordeelde in een zorginstelling of verplichte behandeling door een zorgverlener;
 • Verblijf in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang;
 • Andere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld elektronisch toezicht).

De voorwaarden zijn geldig gedurende een proeftijd. De proeftijd van de bijzondere voorwaarden is ten hoogste gelijk aan de periode waarover VI wordt verleend.

Wat gebeurd er als een veroordeelde zich niet aan de voorwaarden houdt?

Indien de veroordeelde zich niet aan één of meerdere voorwaarden houdt, kan de VI worden herroepen (artikel 15g WvSr.)). Voorafgaand aan deze herroeping, kan de veroordeelde worden aangehouden en kan aan de rechter-commissaris verzocht worden om de VI te schorsen . De rechter-commissaris moet over deze schorsing beslissen binnen drie maal vierentwintig uur na aanhouding.

Het openbaar ministerie dient onverwijld een schriftelijke vordering tot herroeping van de IV in te dienen bij de rechtbank waarin de strafzaak in eerste aanleg is behandeld. Indien sprake is van een nieuw strafbaar feit, wordt de herroeping in principe behandeld tezamen met de berechting van het nieuwe feit.

Indien u vragen heeft omtrent de voorwaardelijke invrijheidsstelling of juridische bijstand wenst in uw procedure, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de advocaten van ons kantoor.Functie:advocaat
Startdatum:15-11-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:WO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Wouters & Wouters Advocaten via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Middelburgkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de middelburgkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures Middelburg
 2. Advocaten Wouters & Wouters Advocaten 15-11-2023

Bekijk ook andere vacatures