Vacature Manager

Manager in Middelburg

Manager Heffing Middelburg

 • Reageer t/m 18 december 2023

Jij werkt als manager binnen de directie Midden- en Kleinbedrijf voor kantoor Middelburg. Je geeft leiding aan een team van ongeveer twintig (fiscale) vakspecialisten. De Belastingdienst vernieuwt stap voor stap. We moderniseren de interactie met burgers en bedrijven en werken aan een soepele uitvoering, goed toezicht en efficiënte inning.

 • Master-doctoraal
 • 32-36 uur
 • Fiscaal
 • € 4.688,- / € 6.989,- bruto p.m.
 • Middelburg

 • Reageer t/m 18 december 2023

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je begeleidt en geeft sturing aan medewerkers met verschillende (opleidings) niveaus, van mbo tot universitair, die zowel op kantoor als vanuit huis als op locatie werken. Jij inspireert en enthousiasmeert je team en haalt op die manier het beste uit jouw mensen. Je zorgt dat er aandacht is voor burgers, bedrijven en fiscaal dienstverleners en dat er wordt samengewerkt ook met collega's van andere middelen, locaties en directies. Samen met je team ga je voor optimaal resultaat en wil je écht een bijdrage leveren aan de Belastingdienst van de toekomst. Jij vertrouwt in de professionaliteit van je team en geeft medewerkers de ruimte. Bovendien stimuleer en faciliteer je hun vaktechnische ontwikkeling, spreek je
hen aan op kwaliteit en voortgang, en hak je knopen door als de situatie daarom vraagt. Binnen de kaders van de doelstellingen sluit je passend aan bij de strategie van de Belastingdienst en ben je sterk gefocust op het eindresultaat.

Een bijzondere baan, omdat...

 • je kunt schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen.
 • je hoofd- van bijzaken kunt onderscheiden en je stuurt helder en duidelijk op basis van gedegen en inhoudelijke argumenten.
 • coachen, begeleiden en ook leidinggeven jouw tweede natuur is.
 • je zorgt voor verbinding en vertrouwen creëert.
 • je mensen mee kunt nemen in de visie en koers van de Belastingdienst.
 • je er zichtbaar plezier in hebt om je te bewegen in een veranderende organisatie.
 • je tactisch en bestuurlijk inzicht hebt.
 • je je makkelijk beweegt binnen je netwerken.
 • je resultaatgericht, enthousiast en betrokken bent én je een flinke dosis doorzettingsvermogen hebt.

"Als manager werk je in een turbulente omgeving met veel uitdagingen, niet alleen vakinhoudelijk maar bijvoorbeeld ook op HRM-terrein. Ik vind het belangrijk om de medewerkers in mijn team aangehaakt te houden bij alle ontwikkelingen die nu spelen en te ondersteunen daar waar nodig. Daarnaast vind ik het belangrijk om dit samen met mijn collega-managers dagelijks vorm te geven". Rob, manager bij de directie Midden- en Kleinbedrijf van de Belastingdienst".

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je beschikt over wo werk- en denkniveau.
 • Je hebt bij voorkeur een diploma in een fiscale en/of economische of andere relevante richting.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in leidinggeven aan medewerkers van verschillende (opleidings-) niveaus.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met fiscaliteit.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het handhavingsproces.
 • Je hebt oog voor en bent in staat de ontwikkelingsbehoefte/potentie van individuele medewerkers te onderkennen.
 • Je bent in staat om zowel in- als extern draagvlak voor veranderingen te creëren.

 • De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst:

  • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
  • Effectief toezicht en fraudebestrijding
  • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

  De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

  Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

 • Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

 • We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

  Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

  • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
  • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
  • De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 12 januari 2024 in Middelburg . Daarop volgend vindt mogelijk een assessment plaats in week 3 of 4.

  Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

  De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

  De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren.

  Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

  Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen.

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een sollicitatiegesprek, waarin een selectiecommissie je beoordeelt op de competenties van de functie aan de hand van een competentiegericht gesprek.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In dat geval word je telefonisch of per e-mail hiervoor uitgenodigd.

Neem contact op met Marc van Zutphen, adviseur Werving & Selectie

 • Contact via Whatsapp:

Neem contact op met , regiodirecteur MKB

 • Contact via Whatsapp:

 • Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Bepaalde tijd, voorafgaand aan onbepaalde tijd

 • Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.Functie:manager
Startdatum:24-11-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:4688 – 6989
Uren per week:32 – 36

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Belastingdienst via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Middelburgkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de middelburgkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures Middelburg
 2. Manager Belastingdienst 24-11-2023

Bekijk ook andere vacatures