Vacature Directeur

Directeur in Veere

Stichting MantelingStichting Manteling

MANTELING ZOEKT EEN NIEUWE !

Manteling is een ondernemende, vooruitstrevende en krachtige organisatie en wil in Zeeland leidend zijn op het thema mantelzorg. Manteling is er voor iedereen die mantelzorger is, mantelzorger wordt of met mantelzorgers werkt. De organisatie staat nadrukkelijk voor verbinding met de doelgroep. Dit betekent dat Manteling de belangen van mantelzorgers behartigt en hen ondersteunt. Daar hoort een sterke relatie bij met organisaties en instellingen die voor hen belangrijk zijn.

Manteling voert de prestatieafspraken uit die jaarlijks met de gemeenten Middelburg en Veere gemaakt worden; dat zijn gesubsidieerde activiteiten op het gebied van mantelzorgondersteuning en de inzet van een groot aantal zorgvrijwilligers bij kwetsbare inwoners. Daarnaast coördineert Manteling de inzet van vrijwilligers bij terminale zorg, zowel in de hospices als thuis wat wordt gefinancierd door VWS.

Tot slot voert Manteling (innovatie)projecten en opdrachten uit die extern gefinancierd worden. Manteling is daarbij niet alleen vraagbaak voor mantelzorgers. Zij ontwikkelt ook ondersteuningsaanbod op het gebied van mantelzorg en informele zorg voor mantelzorgers, organisaties en overheden. Zij profileert zich in Zeeland als voortrekker van samenwerking op het gebied van mantelzorg met alle mantelzorgsteunpunten, zorgaanbieders en ziekenhuizen.

Manteling is een stichting met een bestuur (op afstand). Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid (visie en strategie) en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast kan de een beroep doen op bestuursleden om mee te denken bij organisatorische vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen.

De situatie

De afgelopen jaren is er succesvol gewerkt aan het bestendigen en positioneren van Manteling. Het bureau telt 12 parttime beroepskrachten en een groot aantal vrijwilligers. Er wordt gewerkt met een platte organisatiestructuur. Manteling is trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Het verhaal van Manteling en het maatschappelijk belang van mantelzorg en vrijwillige inzet komt met regelmaat in allerlei lokale en regionale media aan bod. Ook weten steeds meer mensen Manteling te vinden voor advies.

De koers en richting van de stichting is in 2021 uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan, waarbij met name de groeipotentie van de stichting in het oog springt. Manteling bevindt zich nu in een nieuwe fase waarin de organisatie klaar gemaakt wordt om de ambities zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan op passende wijze te verzilveren.

De uitdaging

Het thema mantelzorg is actueler dan ooit en neemt een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij. Zeeland kent 116.000 mantelzorgers, waarvan 19.000 intensief en langdurig zorg verlenen. De druk op mantelzorgers neemt de komende jaren verder toe omdat het aantal zorgvragers door vergrijzing toeneemt, terwijl het aantal potentiële beschikbare mantelzorgers afneemt. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de kwaliteit van leven van zorgvragers en mantelzorgers, maar ook voor de vraag naar publiek gefinancierde zorg. Dit maakt eens te meer duidelijk dat het goed zorgen voor mantelzorgers van groot belang is voor de zorg in Nederland.

De veranderende omstandigheden waaronder Manteling haar missie en doelen moet realiseren, zowel op het gebied van gezondheidszorg en mantelzorg als financieringsbronnen en geldstromen, vereisen een flexibele en wendbare organisatie.

Om ook in de toekomst een belangrijke speler in het Zeeuwse veld te zijn, moet Manteling zich steeds weer inspannen en blijven ontwikkelen. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn:

- Doorontwikkelen van de visie op mantelzorg en doorzetkracht voor de uitvoering hiervan;

- Het thema mantelzorg continue op positieve wijze onder de aandacht brengen, waardoor impact wordt gemaakt;

- Het creëren van gelijkwaardigheid tussen formele en informele zorg, zodat de positie van de mantelzorger verder wordt versterkt;

- Het terugdringen (verminderen) van overbelasting van mantelzorgers en mantelzorgontsporing;

- Maatschappelijk ondernemen door het uitbreiden van de activiteiten van Manteling;

- De kennis en kunde van de organisatie optimaal benutten om wendbaar te zijn en flexibel in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen;

- Als zichtbaar zijn binnen provincie, gemeenten en andere samenwerkingsverbanden, zodat de juiste verbindingen gemaakt kunnen worden.

De functie

De is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. Als kom je op voor de belangen van alle mantelzorgers en zorg je voor impact op regionaal en lokaal niveau als het gaat om mantelzorg. Daarnaast ben je als verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van Manteling, waarvoor ondernemende kwaliteiten worden gevraagd. Acquisitie speelt daarin een belangrijke rol.

De functie-eisen

Om de uitdagingen waar Manteling voor staat met alle betrokkenen goed te kunnen vervullen, zoeken wij een ondernemende die professionals duurzaam weet te inspireren en te faciliteren:

- Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau;

- Je kan goed leidinggeven aan een deskundig, betrokken en bevlogen team;

- Je bent maatschappelijk betrokken: bedrijfskundig en procesmatig onderlegd;

- Je hebt kennis en ervaring met het positioneren en inrichten van organisaties en gevoel voor (politiek)bestuurlijke- en netwerkverhoudingen;

- Je bent inspirerend en toekomstgericht: je maakt als boegbeeld van de organisatie impact op regionaal/lokaal niveau, zet de schouders onder de visie en strategische koers en draagt deze met trots uit, je weet wat speelt in de markt en welke ontwikkelingen op de organisatie afkomen;

- Je bent ondernemend: toont creatief ondernemerschap, denkt out of the box en oplossingsgericht;

- Je bent sensitief besluitvaardig: je bent in staat om met draagvlak en zorgvuldigheid knopen door te hakken zonder mensen daarin te verliezen. Je hebt goed gevoel voor verhoudingen binnen en buiten de organisatie;

- Je bent samenwerkingsgericht: je bent toegankelijk, gaat het goede gesprek aan, stuurt vanuit vertrouwen, benut de kracht en het potentieel van de gehele organisatie en werkt actief samen met (keten)partners en externe relaties om invulling te geven aan de strategische koers;

- Je bent ontwikkelingsgericht: je hebt affiniteit met team- en organisatieontwikkeling, faciliteert en bevordert mede-eigenaarschap en veranderkracht van medewerkers. Je weet met een gedragen visie, heldere kaders en ruimte voor eigenaarschap professionals te inspireren, te enthousiasmeren en te verbinden.

- Je hebt kennis van de sociale kaart

Honorering CAO VVT FWG 65, dienstverband is 26-28 uur.

Interesse?

Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met de huidige of ).

Je sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag uiterlijk op 20 mei 2024 per mail aan . De gesprekken vinden plaats op maandag 27 mei a.s. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Vanwege de grote vraag naar vrijwilligers zijn wij altijd op zoek naar nieuwe mensen. Nieuwe mensen ontmoeten, ervaring opdoen, afwisseling en uitdaging. Een glimlach op het gezicht van de ander, een bedankje voor de gezellige middag, het gevoel dat je echt nodig bent.

Bel .
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:30 uur tot 13:00 uur.

Enthousiast geworden? Mooi!

Spreekt een vacature je aan en voel je ervoor om vrijwilliger te worden bij Manteling?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via .Functie:directeur
Startdatum:25-5-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:26 – 28

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Manteling via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Middelburgkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de middelburgkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Vacatures middelburg
  2. Directeur Manteling 25-05-2024

Bekijk ook andere vacatures